Loading...

OVS-Beskydy


Ovocná výzkumná stanice Beskydy

Ve spolupráci:
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno.
EKOSFERA s.r.o.
Sunproduction AGENCY

OVS-Beskydy Sunproduction AGENCY

OVS-Beskydy: práce a zaměření

Hybridizace jabloní, slivoní, meruňek, broskvoní a jiné.
Zaměření na epigenetiku, výzkum změny genové exprese.
Specializace v oblasti indor pěstování a vliv světelného spektera na vývoj ovocných dřevin. Výzkum světelného spektra pro kultivační místnost.
Výběr semenáčů na základě rané selekce.
Imunitní systém ovocných rostlin.
Mezidruhová hybridizace. Mezirodové sbližování a hybridizace.
Výzkum vlivu podnoží generativní, vegetativní, jiného druhu, rodu a jejich dopady. Otužování ovocných rostlin pod bodem mrazu, v raném stádiu.

Sunproduction AGENCY

Náplní agentury Sunproduction je prezentace nových odrůd vyšlechtěných ovocnou výzkumnou stanicí OVS-Beskydy.

Zaměření hybridizace

Dnešní metody šlechtění opomíjí zásadní potřeby rostlin pro svůj vývin a představují tak zastaralé vnímání vědy. Vývoj v molekulární biologii za posledních 30 let potvrdil obrovský význam epigenetiky. Naše práce je z velké části ověřování práce I. V. Mičurina, neboť epigenetika potvrdila správnost jeho dlouholetých výsledků. Je potřeba návrat k základu metodiky šlechtění a tím ověřit mnohé procesy v kombinaci dnešní technologie a vybavení. Expresivní vliv na mladý organismus a následnou dědičnost věda dnes plně chápe, což vedlo k potřebě obnovit tyto výzkumné práce. Naše dosavadní výsledky plně ukazují správnost tohoto rozhodnutí a proto tento výzkum rozšiřujeme na několika hektarových plochách.
Výzkumná střediska

Máme dvě výzkumná střediska v pohoří Beskyd - Česká republika. První na rozloze 4 ha., 660 m n. m., druhé na rozloze 25 ha., 550 m n. m. Tyto lokality byly vybrány záměrně, pro své klimatické podmínky.Výzkum pro VŠÚO Holovousy

OVS- Beskydy v roce 2021 realizovala výzkum a kompletní renovaci osvětlení kultivační místnosti - in vitro, pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. Součástí bylo zaškolení výzkumných pracovníků VŠÚO Holovousy.

Číst více

Vojtěch Čermák, Šárka Motylová

Džungle epigenetických modifikací u rostlin

Čti více

Výzkumný Team

 

Emanuel Vala - Jednatel
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Miroslav Přasličák
Ing. Václav Tetera, CSc.

Partner - Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Brno team

RNDr., Ph.D. Roman Hobza
Ing., Ph.D. Pavel Jedlička
Ing., Ph.D. Vojtěch Hudzieczek

Realizační Team

Radek Páterek
Michal Hajda
Jan Vašut