Loading...

OVS- Beskydy


Výzkum pro VŠÚO Holovousy

Výzkum a renovace kultivační místnosti in vitro, pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy 2021

OVS- Beskydy v roce 2021 realizovala výzkum a kompletní renovaci osvětlení pro kultivační místnost in vitro VŠÚO Holovousy.
Součástí bylo zaškolení výzkumných pracovníků VŠÚO Holovousy. V průběhu 6 měsíců jsme provedli řadu testů na více spektrech, intenzity svitu a různých technologií.
Cílem bylo získat nejlepší výsledky růstu, snížení spotřeby a tepla. Vypracovali jsme individuální řešení, včetně výroby.
Prioritou byly nízké náklady na výrobu, údržbu a minimální náklady v případě poruchy. Celkový projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2021.
Výsledky.
Dosažení optimálního růstu a kořenění. Celková spotřeba energie byla snížena o cca 72 % z původního osvětlení.
Celková hodnota z původních 15,1 kilowatt klesne na 4,2 kilowatt. Teplotu jsme snížili o 40%.
Zkrácením zastaralého a chybného časového cyklu osvětlení, je ušetřeno 1460 hodin svitu ročně.

Vala Emanuel 2021

...