Loading...

OVS- Beskydy

Práce a zaměření

Práce a zaměření

Hybridizace jabloní, slivoní, meruňek, broskvoní a jiné.
Zaměření na epigenetiku, výzkum změny genové exprese.
Specializace v oblasti indor pěstování a vliv světelného spektera na vývoj ovocných dřevin.
Výzkum světelného spektra pro kultivační místnost.
Výběr semenáčů na základě rané selekce. Imunitní systém ovocných rostlin.
Mezidruhová hybridizace.
Mezirodové sbližování a hybridizace.
Výzkum vlivu podnoží generativní, vegetativní, jiného druhu, rodu a jejich dopady.
Otužování ovocných rostlin pod bodem mrazu, v raném stádiu.

....